free simple site templates

Trenerzy sekcji pływackiej

Alicja Kowalczyk-Kędzierska
Trener sekcji pływackiej

tel. kontaktowy: 508 265 494

Igor  Jarzemski
Trener sekcji pływackiej

tel. kontaktowy: 601 869 770

Marcin Jaworski
Trener sekcji pływackiej

tel. kontaktowy: 501 408 284

Przemysław Oziemski
Trener sekcji pływackiej
tel. kontaktowy: 608 525 326

Trenerzy sekcji lekkiej atletyki

Bożena Dziubińska
Trener sekcji lekkiej atletyki
tel. kontaktowy: 606 308 750

Agnieszka Smolak
Trener sekcji lekkiej atletyki

tel. kontaktowy: 510 480 201

OPŁATY DLA ZAWODNIKÓW SEKCJI PŁYWACKIEJ:

  • OPŁATA WPISOWA - jednorazowa opłata dla nowych zawodników sekcji pływackiej wynosi 100,- zł. Wpłaty należy dokonywać na numer konta Klubu
  • SKŁADKA DLA DZIECI Z JÓZEFOWA - comiesięczna opłata dla zawodników sekcji pływackiej wynosi: ROCZNIKI 2007 i starsze: 250,- zł/m-c, ROCZNIKI 2008 i młodsze: 200,- zł/m-c. Wpłaty należy dokonywać do 10-go dnia każdego miesiąca na numer konta Klubu
  • SKŁADKA DLA DZIECI SPOZA JÓZEFOWA - comiesięczna opłata dla zawodników sekcji pływackiej wynosi: ROCZNIKI 2007 i starsze: 260,- zł/m-c, ROCZNIKI 2008 i młodsze: 210,- zł/m-c. Wpłaty należy dokonywać do 10-go dnia każdego miesiąca na numer konta Klubu
  • ZNIŻKA na drugie dziecko wynosi 50% stawki opłacanej za pierwsze dziecko
  • DEKLARACJA CZŁONKOWSKA  dla nowych zawodników Klubu - należy pobrać druk deklaracji, podpisać i złożyć u Trenera sekcji
OPŁATY DLA ZAWODNIKÓW SEKCJI LEKKIEJ ATLETYKI:

  • OPŁATA WPISOWA - jednorazowa opłata dla nowych zawodników sekcji lekkiej atletyki wynosi 50,- zł. Wpłaty należy dokonywać na numer konta Klubu
  • SKŁADKA DLA DZIECI Z JÓZEFOWA - comiesięczna opłata dla zawodników sekcji lekkiej atletyki wynosi 40,- zł. Wpłaty należy dokonywać do 10-go dnia każdego miesiąca na numer konta Klubu
  • SKŁADKA DLA DZIECI SPOZA JÓZEFOWA - comiesięczna opłata dla zawodników sekcji lekkiej atletyki wynosi 45,- zł. Wpłaty należy dokonywać do 10-go dnia każdego miesiąca na numer konta Klubu
  • DEKLARACJA CZŁONKOWSKA dla nowych zawodników Klubu - należy pobrać druk deklaracji, podpisać i złożyć u Trenera sekcji


DO POBRANIA:Adres:
ul.   Długa   44
05 - 420   Józefów

Bank:
BZWBK   2  Oddział  w  Otwocku
Nr  konta  bankowego:
57150022661222600032950000
BĄDŹ Z NAMI!